Θέματα για Γιατρούς

Οίδημα ανθεκτικό στη διουρητική αγωγή

Εισαγωγή Η θεραπεία του οιδηματικού ασθενή αρχίζει με διουρητικά της αγκύλης, αφού αυτά είναι ισχυρά και αποδίδουν τα μέγιστα στις καταστάσεις αυτές. Επιπλέον, οι νεφροί όπως διαπιστώθηκε πειραματικά, προσαρμόζουν τη λειτουργία τους σε περιπτώσεις χρόνιας λήψης διουρητικών. Έτσι αρχικά τα…

Περισσότερα...

Παθοφυσιολογία οιδήματος

Χρειάζονται δύο τουλάχιστον βασικές διαταραχές για να δημιουργηθεί το οίδημα: μία μεταβολή της αιμοδυναμικής κατάστασης στα τριχοειδή, η οποία να ευνοεί την μετακίνηση ύδατος από τον αγγειακό χώρο στο διάμεσο και κατακράτηση Na+ και ύδατος από τους νεφρούς. Μετά την…

Περισσότερα...

Θεραπεία της βαριάς υπερκαλιαιμίας: Αντιμετωπίζοντας 4 πλάνες

Η βαριά υπερκαλιαιμία είναι ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες αρρυθμίες. Η επιτυχής της αντιμετώπιση απαιτεί παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, των συγκεντρώσεων του καλίου στον ορό, την άμεση εφαρμογή θεραπειών που λειτουργούν συνεργικά και διαδοχικά, με την απαιτούμενη…

Περισσότερα...

ΧΝΑ-Ουραιμικές τοξίνες

β2-μικροσφαιρίνη Η αμυλοείδωση από β2-μκροσφαιρίνη υπάρχει στο 100% όσων κάνουν αιμοκάθαρση για πάνω από 15 χρόνια. Αν και σχεδόν πάντοτε οι ασθενείς με αμυλοείδωση από β2-μικροσφαιρίνη έχουν αυξημένα επίπεδα β2- μικροσφαιρίνης στο αίμα, η μείωση των επιπέδων της δεν εμποδίζει…

Περισσότερα...

ΧΝΑ-Αναιμία

Περί σιδήρου και τρανσφερρίνης Πάνω από το 80% αυτών με ΧΝΝ και GFR<20 ml/min έχει αναιμία. Ασθενείς με ιστορικό αντίδρασης υπερευαισθησίας στη χορήγηση δεξτρανικού σιδήρου (μεγάλου ΜΒ) έχουν 7 φορές αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αντίδρασης (κάθε τύπου κι όχι μόνο αλλεργική),…

Περισσότερα...

Φώσφορος – Δεσμευτικά

Η κατακράτηση του Pi στη χρόνια νεφρική νόσο αρχίζει όταν ο GFR<20 ml/min, οπότε και αρχίζει την εμφάνισή της η υπερφωσφαταιμία. Η μείωση του Pi του ορού μπορεί και πρέπει να επιτυγχάνεται με δίαιτα μειωμένης περιεκτικότητας σε Pi και με…

Περισσότερα...

Περί γαλακτικού

Το γαλακτικό παράγεται από το πυροσταφυλικό κατά την αντίδραση: Πυροσταφυλικό + NADH + H+ ⭢ Γαλακτικό + NAD+ Φυσιολογικά η σχέση γαλακτικού/πυροσταφυλικού=10/1 και η σχέση NADH/NAD+ (από το νόμο δράσης των μαζών) προσδιορίζει την ισορροπία μεταξύ γαλακτικών/πυροσταφυλικού Το γαλακτικό έχει…

Περισσότερα...

Παρακολούθηση ασθενούς που παίρνει διουρητικά

Η παρακολούθηση του ασθενούς που παίρνει διουρητικά είναι απαραίτητη για να προλαμβάνεται η εμφάνιση παρενεργειών και ιδιαίτερα των ηλεκτρολυτικών, αλλά και μία ενδεχόμενη μείωση της νεφρικής λειτουργίας (GFR). Ασθενείς με υπέρταση πρέπει να μετράνε την αρτηριακή τους πίεση κάθε 6μηνο…

Περισσότερα...

Περί οξεοβασικής ισορροπίας

Εισαγωγή Η οξεοβασική ισορροπία αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών που ευθύνονται για την διατήρηση της οξύτητας των υγρών του οργανισμού σε σταθερά επίπεδα, παρά το πολύ μεγάλο φορτίο οξέων αλλά και βάσεων που παράγονται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων ή…

Περισσότερα...