Θέματα για Γιατρούς

Ορμόνες και νεφροί

Βασικό διαφορο-διαγνωστικό σημείο της απρόσφορης έκκρισης ADH είναι η αυξημένη ποσότητα Na+ στα ούρα (περισσότερο απ’ ότι σε υπογκαιμικές υπονατριαιμίες), ενώ εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με νεφρική βλάβη και απρόσφορη έκκριση της ADH. Στην τελευταία περίπτωση ο περιορισμός της προσλαμβανόμενης…

Περισσότερα...

Καρδιακή ανεπάρκεια σε πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια

Καρδιακή ανεπάρκεια σε πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια Η καρδιακή και η νεφρική ανεπάρκεια αποτελούν δύο καταστάσεις που έχουν ολοένα αυξανόμενη επίπτωση και συχνότητα στους ηλικιωμένους, καθώς και σε άτομα με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή και…

Περισσότερα...

Διαγνωστικά και θεραπευτικά σχόλια σε αύξηση της ουρίας και κρεατινίνης, της ωσμωτικής πίεσης και του ουρικού οξέος του ορού

Εργαστηριακό αποτέλεσμα Διάγνωση Υποχρέωση γιατρού Αυξημένη ουρία και κρεατινίνη ορού Πιθανή υπογκαιμία (έλλειψη υγρών) Μία συχνή αιτία αύξησης της ουρίας του αίματος είναι η αφυδάτωση. Ο γιατρός θα πρέπει να εξετάσει το επίπεδο της ουρίας, μαζί με τα ζωτικά του…

Περισσότερα...

Αιμοκάθαρση-Φίστουλα-Καθετήρες αιμοκάθαρσης

Δημιουργία-Παρακέντηση φίστουλα Παρά το ότι η φίστουλα υπερτερεί σε πολλά σημεία του μοσχεύματος, η επικράτηση της φίστουλα σε διάφορες χώρες ποικίλλει. Τα μοσχεύματα PTTF προτιμώνται στο 52% των ασθενών των ΗΠΑ, ενώ σ’ όλο τον κόσμο προτιμάται η εσωτερική αρτηριοφλεβική…

Περισσότερα...

Καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρός

Εισαγωγή-Γενικές πληροφορίες Η πίεση σφυγμού είναι η διαφορά μεταξύ συστολικής και διαστολικής πίεσης και η οποία αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας, ως αποτέλεσμα της δυσκαμψίας των αρτηριών (η δυσκαμψία είναι παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα). Η μέση αρτηριακή πίεση…

Περισσότερα...

Αντιπηκτική αγωγή στην αιμοκάθαρση

1.Επιπτώσεις της ουραιμίας στην πήξη Υπερπηκτικότητα Αν και η ουραιμία μάλλον σχετίζεται με αιμορραγική διάθεση, οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση έχει αποδειχτεί ότι εμφανίζουν και υπερπηκτικότητα. Ορισμένες ενδείξεις αυξημένης πηκτικότητας σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής νόσου περιλαμβάνουν την αύξηση της συγκέντρωσης…

Περισσότερα...

Αντιμετώπιση της υπέρτασης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Εισαγωγή Ο έλεγχος και η ρύθμιση γενικότερα της υπέρτασης είναι σημαντικός σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), καθώς συμβάλλει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής βλάβης και μειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα. Οι ασθενείς με ΧΝΝ και υπέρταση…

Περισσότερα...

Νερό και ηλεκτρολύτες – Ερεθισιμότητα κυττάρων

Υγρά-Ηλεκτρολύτες-Ερεθισιμότητα κυττάρων Χλώριο μπορεί να χαθεί από το έντερο, τα ούρα ή το δέρμα. Το γαστρικό υγρό που χάνεται με εμέτους περιέχει 60-140 mEq/L HCI και σε μικρότερες συγκεντρώσεις Na+ και Κ+, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεταβολική αλκάλωση εξαιτίας της…

Περισσότερα...

Η χρήση των διουρητικών στην αντιμετώπιση των οιδηματικών καταστάσεων

Εισαγωγή Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντώνται σε κάθε οιδηματικό ασθενή είναι: πότε πρέπει να αντιμετωπίζεται ένα οίδημα; ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της αφαίρεσης του ύδατος; πόσο γρήγορα πρέπει να αφαιρείται το πλεόνασμα του ύδατος; Πότε πρέπει να…

Περισσότερα...