Θέματα για Γιατρούς

Επίπεδα φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης και η σημασία της καλής ρύθμισης της πίεσης

Ο όρος «φυσιολογική αρτηριακή πίεση» χρησιμοποιήθηκε με πολλούς τρόπους στη βιβλιογραφία (στατιστικά, ως κατανομή της στο γενικό πληθυσμό, ως η πίεση που βρίσκεται πιο συχνά στο γενικό πληθυσμό ή και ως το επιθυμητό επίπεδο πίεσης. Πάντως ο όρος «φυσιολογική αρτηριακή…

Περισσότερα...

Επείγοντα σε οξεία και χρόνια νεφρική νόσο

Επείγοντα προβλήματα σε οξεία νεφρική βλάβη Τα επείγοντα στην οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) περιλαμβάνουν από την καρδιά και το κυκλοφορικό το πνευμονικό οίδημα, τις αρρυθμίες και την υπέρταση, από τους ηλεκτρολύτες κυρίως την υπερκαλιαιμία και την υπασβεστιαιμία, από την οξεοβασική…

Περισσότερα...

Δειγματοληψία αίματος για αέρια – Λάθη σχετιζόμενα με την ανάλυση του δείγματος

Τα αέρια αίματος δείχνουν την κατάσταση οξυγόνωσης (Ο2), την αναπνευστική λειτουργία (αερισμός – CO2), την οξεοβασική ισορροπία και άλλες παραμέτρους (Κ+, Ca2+, γαλακτικά, γλυκόζη κ.ά). Ωστόσο το δείγμα για τα αέρια δεν είναι όπως τα άλλα δείγματα αίματος. Ειδικότερα αυτό…

Περισσότερα...

Αρχές μετακίνησης υγρών

Πως κατανέμεται κάθε διάλυμα που χορηγείται; Ποια η σημασία χρήσης του κάθε ενός Είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε κάθε νοσηλευόμενο ασθενή, μέσα στις θεραπευτικές οδηγίες περιλαμβάνεται και η χορήγηση ποικίλων διαλυμάτων ενδοφλεβίως. Πόσο όμως βέβαιο είναι αν αυτές ανταποκρίνονται στις…

Περισσότερα...

Απλές γνώσεις για την διαβητική κετοξέωση

Σε διαβητική κετοξέωση ποιο είναι περίπου το έλλειμμα νερού, νατρίου, καλίου και φωσφόρου; νερό ~100 ml/kgΣΒ, νάτριο ~7-10 mEq/kgΣΒ, κάλιο ~3-5 mEq/kgΣΒ και φωσφόρος ~3 mEq/kgΣΒ Σε τι αποσκοπεί η θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης; σε βελτίωση του κυκλοφορούντος όγκου και…

Περισσότερα...

Αιμοκάθαρση-Φίλτρα-Δόση κάθαρσης

Περί GFR Σε ασθενείς με ΧΝΝ διαπιστώθηκε ότι η κρεατινίνη υπερεκκρίνεται από τους εναπομείναντες νεφρώνες, με αποτέλεσμα να αυξάνει η νεφρική της κάθαρσης, οπότε ο προσδιορισμός της αποδίδει ψευδώς καλύτερη (υψηλότερη) κάθαρση Ο GFR επηρεάζεται από την εγκυμοσύνη, τη νεφρική…

Περισσότερα...

Κύηση και μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας

Ανατομικές μεταβολές των νεφρών στην κύηση Το μήκος των νεφρών αυξάνει στην κύηση κατά 1-2 cm (επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα σε 6 μήνες μετά τον τοκετό) και ο όγκος τους κατά 30%. Από την 10η εβδομάδα της κύησης οι κάλυκες,…

Περισσότερα...

Περί οξυαιμίας και αλκαλαιμίας

Οξυαιμία Γίνεται αναφορά για σοβαρή οξυαιμία όταν τα διττανθρακικά (HCO3 -) του πλάσματος είναι κατώτερα από 8 mEq Είναι γνωστό ότι η οξυαιμία μειώνει την πρόσληψη της γλυκόζης από τους ιστούς, προκαλώντας αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης και καταστέλλοντας την αναερόβια…

Περισσότερα...

Πρέπει να χρησιμοποιούνται δεσμευτικά του φωσφόρου στα στάδια 3 και 4 της χρόνιας νεφρικής νόσου

Ο Pi είναι σημαντικός για τη ζωή και εμπλέκεται σε πολλά και σημαντικά βιολογικά συστήματα. Υπάρχει στον οργανισμό και εντοπίζεται κυρίως ενδοκυττάρια ή στο διάμεσο χώρο (90% του συνολικού Pi) και κυρίως αποθηκεύεται στα οστά. Μόνο το 1% είναι διαλυμένο…

Περισσότερα...