Θέματα για Γιατρούς

Υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας σε ΟΝΒ

Η αξία κάθε μεθόδου εξωνεφρικής κάθαρσης εξαρτάται από την γενική κατάσταση του ασθενή και τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης είναι ασήμαντες και το αν θα εφαρμοστεί η μία…

Περισσότερα...

Τι κάνει το μηχάνημα αιμοκάθαρσης

Τα μηχανήματα της αιμοκάθαρσης είναι μικρού όγκου και εύχρηστα από το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι αυτοματοποιημένα και διαθέτουν δικλείδες ασφαλείας, έχουν ελεγχόμενη υπερδιήθηση (αυτόματα) και παρέχουν πληροφορίες για την επιτελούμενη αιμοκάθαρση. Έτσι ενώ στις παλιές οθόνες ορίζονταν κάθε παράμετρος και ελέγχονταν…

Περισσότερα...

Οι κίνδυνοι από το γρήγορο κλύσμα

Οι κίνδυνοι από το γρήγορο κλύσμα (fleet κλύσμα) Οι κίνδυνοι με τα από του στόματος παρασκευάσματα φωσφορικού νατρίου είναι αρκετά καλά γνωστοί στην ιατρική κοινότητα. Το 2006, ο FDA εξέδωσε την πρώτη προειδοποίηση, ότι δηλαδή οι ασθενείς που λαμβάνουν από…

Περισσότερα...

Νεφρός και δηλητηριάσεις

Νεφρός και δηλητηριάσεις Οι δηλητηριάσεις που αποτελούν προνόμιο κυρίως των Αναπτυγμένων Χωρών είναι αρκετά συχνές, γεγονός που αποδίδεται μεταξύ των άλλων και στην πληθώρα των δηλητηρίων που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον άνθρωπο. Τα συνηθέστερα αίτια των δηλητηριάσεων αποτελούν…

Περισσότερα...

Αιμοκάθαρση και υπέρταση

Η συχνότητα της υπέρτασης μεταξύ των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι περίπου 90%. Σε 2.535 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς οι Agarwal και συν. διαπίστωσαν ότι το 86% είχε υπέρταση (>150/85 mmHg) και από αυτούς στο 70% αυτή ήταν αρρύθμιστη. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι στους αιμοκαθαιρόμενους…

Περισσότερα...