Αιμοκάθαρση

Διαδικασία της αιμοκάθαρσης

Η αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό αποτελεί την συνηθέστερη μέθοδο που χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Από την 10ετία του ΄60 που άρχισε η εφαρμογή της σε ασθενείς, βελτιώθηκε κατά πολύ (από τεχνικής πλευράς και απόδοσης), όμως ακόμη και σήμερα παραμένει μία περίπλοκη διαδικασία, όπου είναι απαραίτητη η παρουσία πολλών ανθρώπων (νοσηλευτές, γιατροί, τεχνικοί κ.ά). Ωστόσο για τον κάθε έναν από σας, τα σημαντικότερα μέλη βρίσκονται μέσα στην οικογένειά σας και περιλαμβάνουν εσάς και κάθε έναν που σας βοηθά σε οτιδήποτε σχετίζεται με την αρρώστιά σας, έτσι ώστε τελικά τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά να είστε ικανοί να ζήσετε μέσα στο κοινωνικό σύνολο σαν φυσιολογικά μέλη του.

Η αιμοκάθαρση δίνει τη δυνατότητα να καθαρίζεται το αίμα από τις άχρηστες ουσίες και απομακρύνει το νερό που πλεονάζει και που δεν μπορεί να απομακρυνθεί πλέον με τους νεφρούς σας. Η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπει την πίεση να ανέβει και παράλληλα απαλλάσσει τον οργανισμό σας από πολλές άχρηστες ουσίες. Βέβαια σαν αντάλλαγμα είναι απαραίτητο να πηγαίνετε στο νοσοκομείο 3 φορές την εβδομάδα, για 4-5 ώρες κάθε φορά. Ο χρόνος που ξοδεύετε για την αιμοκάθαρση είναι απαραίτητος, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ωφέλιμο για σας και να σας δίνετε έτσι η δυνατότητα για μακροζωία και περιορισμό των προβλημάτων υγείας. Κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου αιμοκάθαρσης από σας, βλάπτει μόνο εσάς (περιορίζει τη δυνατότητα να ζήσετε καλά και για μεγάλο διάστημα) και κανέναν άλλο και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στις οδηγίες του γιατρού που αφορούν στη διάρκεια της αιμοκάθαρσης ή στα λίτρα νερού που θα αφαιρεθούν.

Εικόνα 1: Πλαγιο-πλάγια αρτηριοφλεβική αναστόμωση (φίστουλα)

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε ένας από σας που έχει νεφρική ανεπάρκεια είναι να προετοιμάσετε το χέρι σας για την αιμοκάθαρση (εβδομάδες ή μήνες νωρίτερα), πριν φθάσετε στο τελικό στάδιο. Δηλαδή να κάνετε τη γνωστή φίστουλα, όπου μία αρτηρία συνδέεται με μία φλέβα (Εικ. 1), έτσι ώστε σιγά-σιγά η φλέβα να μεγαλώσει και να μπορεί να παρακεντηθεί και να δίνει την ποσότητα αίματος που χρειάζεται για να καθαριστεί, όταν θα αρχίσει η αιμοκάθαρση. Απροετοίμαστοι ασθενείς ταλαιπωρούνται με καθετήρες που μπαίνουν σε μεγάλες φλέβες (σφαγίτιδα, μηριαία, υποκλείδια), έχουν περιττές νοσηλείες κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης, κινδυνεύουν από λοιμώξεις εξαιτίας των καθετήρων και φυσικά στο τέλος υφίστανται και την ταλαιπωρία της φίστουλα, παρατείνοντας τη νοσηλεία τους κι άλλο.

Εικόνα 2: Μηχάνημα αιμοκάθαρσης

Το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης έχει αντλία που αντλεί το αίμα σας και το πηγαίνει στο φίλτρο, όπου με το σύστημα του διαλύματος που φτάνει επίσης εκεί γίνεται ανταλλαγή ουσιών με το αίμα σας, ενώ η διατήρηση της θερμοκρασίας του αίματος που κυκλοφορεί έξω από τον οργανισμό σας πετυχαίνεται με την θερμοκρασία του διαλύματος. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός δικλείδων ασφαλείας, έτσι ώστε όταν συμβεί κάτι που δεν αναμένεται, να διακόπτεται η διαδικασία της αιμοκάθαρσης (υπάρχει αλάρμ για δίοδο αέρα στο κύκλωμα του αίματος, για αύξηση των πιέσεων που ασκούνται στη μεμβράνη του φίλτρου, για διαρροή αίματος στο φίλτρο κ.ά) (Εικ. 2).