Αιμοκάθαρση στο σπίτι

Υπάρχουν Χώρες που προγραμμάτιζαν για το 2011 να βρίσκεται σε κάθαρση στο σπίτι το 50% των ασθενών με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου (το 2% με αιμοκάθαρση στο σπίτι και το 30% με περιτοναϊκή κάθαρση). Εάν κάποιος από σας ενδιαφέρεται για την αιμοκάθαρση στο σπίτι, πρέπει να είναι πρόθυμος και ικανός να μάθει πώς να την κάνει μόνος του. Ορισμένοι βέβαια μπορεί να έχετε την υποστήριξη από την οικογένεια ή από φίλους σας που σας βοηθούν.

Η αιμοκάθαρση στο σπίτι σας προσφέρει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την αιμοκάθαρση σε μονάδα τεχνητού νεφρού νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής όπως:

 • ανεξαρτησία,
 • δυνατότητα αύξησης των ωρών αιμοκάθαρσης,
 • ευέλικτο θεραπευτικό πρόγραμμα, αφού μπορεί να είναι νυχτερινή ή ημερήσια κάθε ημέρα ή κάθε δεύτερη ημέρα (σημειώνεται ότι συνήθως η αιμοκάθαρση στο σπίτι γίνεται για 6-8 ώρες καθημερινά, κυρίως τη νύχτα). Επειδή μάλιστα είναι πιο ήπια και γίνεται συχνότερα, συχνά αισθάνεστε καλύτερα με την αιμοκάθαρση στο σπίτι απ’ ό,τι με την 4ωρη αιμοκάθαρση σε μονάδα νοσοκομείου,
 • βελτίωση της συμμόρφωσης και
 • καλύτερη ποιότητα ζωής

Ενδείξεις-Επιλογή ασθενών

Δεν αποτελεί η αιμοκάθαρση στο σπίτι θεραπεία για όλους. Έτσι αν είστε άτομο με περιορισμένο εισόδημα, μπορεί να μην έχετε τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, οπότε δεν είναι εύκολη η αιμοκάθαρση στο σπίτι. Και όσοι είστε ηλικιωμένοι, αδύναμοι ή έχετε κι άλλες νόσους (καρδιακές ή γνωσιακά προβλήματα), ίσως δεν θα μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.

Πολλές μονάδες, ειδικά κατά στην αρχή εφαρμογής της μεθόδου, αναζητούσαν τον «ιδανικό ασθενή». Αυτός μπορεί να είναι εκείνος που είναι υπάκουος, νέος, υγιής και χωρίς σημαντική συννοσηρότητα. Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος είναι «κατάλληλος»; Ο ορισμός του «κατάλληλου» ποικίλλει από κέντρο σε κέντρο και εξαρτάται από το βαθμό της διαθέσιμης υποστήριξης. Και ο βαθμός υποστήριξης δεν είναι μόνο η υποστήριξη στο σπίτι, αλλά και εκείνη από τον πάροχο αιμοκάθαρσης (κρατική μονάδα αιμοκάθαρσης και εταιρία παροχής του μηχανήματος κάθαρσης και των αναλώσιμων). Η διαθεσιμότητα κατάλληλης εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης, επισκέψεων στο σπίτι και φροντίδας, επιτρέπει την προσφορά αυξημένης φροντίδας για σας που έχετε λιγότερη ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης.

Τα περισσότερα κέντρα αιμοκάθαρσης θέλουν να έχουν έναν συνεργάτη (εταιρία-προμηθευτή μηχανημάτων κάθαρσης και υλικών) που να μπορεί να υποστηρίξει θεραπείες στο σπίτι. Ωστόσο, ο βαθμός υποστήριξης που παρέχεται από αυτούς είναι ποικίλος, αν και είναι γνωστό ότι πολλοί από σας κάνετε θεραπεία κάθαρσης στο σπίτι μόνοι (χωρίς υποστήριξη), εδώ και πολλά χρόνια.

Οι κατάλληλοι ασθενείς μπορεί να έχετε μεγαλύτερη συννοσηρότητα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αιμοκάθαρση αυξημένης συχνότητας είναι ιδανική για όσους από σας έχετε βαριά υπέρταση, για όσους δεν έχετε καλό έλεγχο του ισοζυγίου των υγρών σας, για όσους έχετε βαριά υπερφωσφαταιμία και άπνοια ύπνου. Μία σημαντική σημείωση είναι ότι όσο ασθενέστεροι είστε, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που θα διαπιστωθεί με την εφαρμογή τη αιμοκάθαρσης στο σπίτι.

Τελικά η «επιλογή» του ασθενούς ποικίλλει μεταξύ των μονάδων, αλλά δεν πρέπει να περιορίζεται για όσους από σας είστε τέλειοι. Αντί αυτού, η επιλογή πρέπει να διευρύνεται για να παρέχει την καλύτερη θεραπεία σε κάθε μεμονωμένο ασθενή. Η μονάδα αιμοκάθαρσης θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη, τόσο σε σας, όσο και στους φροντιστές και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η υποστήριξη ολόκληρο το 24ωρο. Η μονάδα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την άνεση και την εμπιστοσύνη του ασθενούς.

Μοντέλο φροντίδας

Η αιμοκάθαρση στο σπίτι στηρίζεται στην εδραίωση της εμπιστοσύνης- βασισμένης στο ότι εσείς αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο σπίτι και άρα δύσκολα αποδέχεστε μία τέτοια μέθοδο. Είναι χρήσιμο να αποφεύγονται οι εισαγωγές και/ή οι αιμοκαθάρσεις στο νοσοκομείο. Είναι απαραίτητη η νοσηλεύτρια που θα υποστηρίζει την αιμοκάθαρση στο σπίτι για να καλύπτει την κάθε ανάγκη της μεθόδου, οπότε με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι κενές θέσεις αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο.

Στην πολιτική εφαρμογής της μεθόδου, ωστόσο είναι απαραίτητη η έγκαιρη διακοπή της συνεχούς στήριξης (νοσηλεύτρια), έτσι ώστε να φαίνεται και η δυνατότητα ανεξαρτησίας σας.

Κριτήρια για εφαρμογή της μεθόδου:

 • η δυνατότητα παρακέντησης της φίστουλα (εκτίμηση των δυνατοτήτων),
 • δημιουργία νέων θέσεων παρακέντησης,
 • υποστήριξη ασθενών οι οποίοι έχασαν λειτουργούσα φίστουλα και
 • επανεξέταση     και     προσπάθεια     λύσης     του     προβλήματος     της προσπέλασης.

Αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς:

 • επανεκτίμηση του ιδανικού σωματικού βάρους,
 • προσαρμογή της αντιπηκτικής αγωγής και
 • παρεντερική χορήγηση σιδήρου.

Παροχή πρόσθετης στήριξης μετά την έξοδο από το νοσοκομείο:

 • πρόσθετες εξετάσεις αίματος και
 • επανεκτίμηση των δεδομένων της κάθαρσης μετά από αρκετό χρόνο κάθαρσης στο σπίτι.

Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων:

 • προβλήματα με συναγερμούς, διαπίστωσης αέρα στις γραμμές, πήξης φίλτρου ή γραμμών.

Στην Αγγλία σε 17 μήνες από την εισαγωγή της μεθόδου εντάχθηκαν 151 (αύξηση δηλαδή κατά 20%) και υπήρξε ικανοποίηση από τα αποτελέσματα, τόσο από σας, όσο και από το προσωπικό. Να τι είπατε ορισμένοι από σας που κάνατε αιμοκάθαρση στο σπίτι: «Όταν άρχισα αιμοκάθαρση στο σπίτι, εγώ ο ίδιος διαπίστωσα ότι έπαψε να λειτουργεί η φίστουλά μου. Αν υπήρχε τότε η νοσηλευτική υποστήριξη, νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να είχε σωθεί», είπε κάποιος ασθενής 53 ετών. Και ένας άλλος είπε: «Έπρεπε να χτυπήσει αλάρμ, όταν είχα πρόβλημα – και είναι πολύ καλύτερα τώρα που κάποιος έρχεται στο σπίτι για να δει το πρόβλημά μου». Όταν είχαν πήξει οι γραμμές, η νοσοκόμα υποστήριξης ήρθε στο σπίτι μου και «διαπίστωσε ότι δεν χρησιμοποιούσα σωστά την ηπαρίνη», είπε κάποια γυναίκα 56 ετών.

Πρακτικές επιπτώσεις:

 • η αιμοκάθαρση στο σπίτι είναι ένα καινοτόμο και επιτυχημένο μοντέλο φροντίδας για σας που είστε αιμοκαθαιρόμενοι,
 • παρέχει βελτιωμένη περίθαλψη,
 • δίνει τη δυνατότητα διατήρησης της ανεξαρτησίας σας,
 • υπάρχει εξοικονόμηση χρημάτων και
 • τα σχόλιά σας ως ασθενών είναι θετικά.

Εξοπλισμός-Ανάγκες

Κατ’ αρχήν χρειάζεται να υπάρχει αρκετός χώρος στο σπίτι για να πραγματοποιηθεί η αιμοκάθαρση στο σπίτι, διότι υπάρχουν αναλώσιμα που πρέπει κάπου να αποθηκευτούν. Η ειδική νοσοκόμα σας επισκέπτεται στο σπίτι μαζί με έναν από τους τεχνικούς της εταιρείας στην οποία ανήκει το μηχάνημα, για να διασφαλίσουν ότι όλα στο χώρο είναι κατάλληλα.

Ορισμένες ίσως αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στο σπίτι σας για τις ανάγκες του εξοπλισμού (λ.χ. παροχή νερού, αποχέτευση). Το μηχάνημα αιμοκάθαρσης πάντως είναι μικρότερο από εκείνο των μονάδων κάθαρσης (Εικ. 1).

Εικόνα 1: Μηχάνημα αιμοκάθαρσης στο σπίτι

Λοιπός εξοπλισμός Εκτός από το μηχάνημα αιμοκάθαρσης χρειάζονται επιπλέον:

 • αντίστροφη ώσμωση, η οποία αφαιρεί ιοντικές και μη προσμίξεις κατά 95-99% (οργανικές κ.ά), βακτηρίδια και ενδοτοξίνες από το νερό της πόλης. Σημειώνεται ότι έχουν αναπτυχθεί μηχανήματα αιμοκάθαρσης στο σπίτι, τα οποία έχουν σύστημα επεξεργασίας νερού και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του φίλτρου (το οποίο ξεπλένεται από το μηχάνημα) (Εικ. 2),
 • υδραυλικός πίνακας (πρόκειται για μία εγκατάσταση που περιέχει διάφορες βαλβίδες, φίλτρο χλωρίου, συσκευή διακοπής νερού και συνδέσεις αποχέτευσης),
 • πολυθρόνα αιμοκάθαρσης,
 • δίσκοι που είναι απαραίτητοι για την προετοιμασία της αιμοκάθαρσης, καθώς και για χρήση από σας κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης,
 • ζυγαριά και
 • θερμόμετρο
Εικόνα 2: Συσκευή καθαρισμού και θεραπείας νερού πόλεως

Διάφορα απαραίτητα αναλώσιμα Συνήθως χρειάζονται προμήθειες ιατρικών αναλώσιμων κάθε μήνα. Αυτά τα είδη συνταγογραφούνται από την ομάδα αιμοκάθαρσης στο σπίτι και ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή. Ωστόσο, τα τυπικά είδη περιλαμβάνουν:

 • φίλτρα,
 • φίλτρα άνθρακα (για παροχή εξαιρετικά καθαρού νερού),
 • σετ γραμμών (μιας χρήσεως που μεταφέρει το αίμα σας στο φίλτρο και το επιστρέφει σε σας),
 • βελόνες αιμοκάθαρσης (συνήθως με αμβλεία μύτη),
 • πυκνό όξινο διάλυμα (αναμιγνύεται με το διττανθρακικό για να σχηματίσει ένα διάλυμα ουδέτερου pH),
 • σάκοι ή φύσιγγες διττανθρακικών (αναμιγνύονται με το πυκνό όξινο διάλυμα για να παραχθεί το ουδέτερο διάλυμα της κάθαρσης),
 • διαλύματα καθαρισμού και απολύμανσης του μηχανήματος τεχνητού νεφρού,
 • υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, μαντηλάκια, γάντια, πετσέτες χεριών, κρεμοσάπουνο, διάλυμα αλκοόλης, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι βελονών,
 • επίδεσμοι, γάζες, ταινίες κ.ά και
 • σύριγγες & βελόνες.

Τα νεότερα μηχανήματα αιμοκάθαρσης στο σπίτι που κυκλοφορούν, έχουν σχεδιαστεί για να είναι φιλικά προς τον κάθε χρήστη, καθιστώντας την αιμοκάθαρση στο σπίτι πολύ εύκολη. Επιπλέον, τα νέα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί για να απαιτούν λιγότερα αναλώσιμα και μικρότερο αποθηκευτικό χώρο στο σπίτι σας. Υπάρχει ακόμη μηχάνημα μικρό και φορητό, επιτρέποντάς σας να ταξιδέψετε, ενώ βρίσκεστε σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης. Ο γιατρός μπορεί να σας βοηθήσει για να αποφασίσετε ποιό μηχάνημα είναι κατάλληλο για σας.

Παρακέντηση φίστουλα-Παράμετροι συνεδρίας κάθαρσης

Στην αιμοκάθαρση στο σπίτι γίνεται αυτο-παρακέντηση, που σημαίνει ότι ο ίδιοι παρακεντάτε την φίστουλά σας. Δηλαδή οι ίδιοι τοποθετείτε δύο βελόνες στην φλέβα σας (φίστουλα), για να επιτρέψει στο αίμα σας να μεταφερθεί από τη φλέβα στο φίλτρο και να επιστρέψει από εκεί καθαρότερο πίσω σε σας. Όσοι από σας κάνετε κάθαρση στο σπίτι εκπαιδεύεστε να εισάγετε τις βελόνες σας ή ζητάτε από άλλα άτομα της οικογένειας να τις τοποθετήσουν. Και ενώ η εκπαίδευση της αυτο- παρακέντησης μπορεί να φαίνεται λίγο «δύσκολη» στην αρχή, νέες τεχνικές, όπως η «τεχνική της κουμπότρυπας», έχει κάνει την παρακέντηση αυτή πολύ πιο εύκολη και πιο άνετη (Εικ. 3).

Εικόνα 3: Παρακέντηση κουμπότρυπας. Στα ίδια σημεία ο ίδιος νοσηλευτής παρακεντά στα ίδια σημεία και στο ίδιο βάθος για περίπου 6-8 φορές, οπότε δημιουργείται μία οπή που κλείνει με συνδετικό ιστό, η οποία στη συνέχεια παρακεντείται ανώδυνα από τον οποιονδήποτε (ακόμη και από τον ίδιο τον ασθενή) (σημεία παρακέντησης τα λευκά της εικόνας)

Όσοι από σας χρησιμοποιείτε την τεχνική της κουμπότρυπας εισάγετε τις βελόνες σας στο ίδιο σημείο κάθε φορά που κάνετε αιμοκάθαρση. Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βελόνες που δεν είναι οξύαιχμες (δηλαδή με αμβλύ άκρο), αντί για τις αιχμηρές, οι οποίες είναι πιο άνετες και ασφαλέστερες. Τελικά μαθαίνετε να αυτο-παρακεντείστε και συχνά αναφέρετε ότι η τοποθέτηση των βελόνων σας δεν είναι τόσο δύσκολη όσο περιμένατε. Και μάλιστα, μόλις μάθετε να αυτο-παρακεντείστε, οι περισσότεροι από σας σπάνια θέλετε κάποιον άλλον να σας παρακεντήσει.

Αρχικά οι βελόνες στερεώνονται με φαρδύ λευκοπλάστη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και ασφάλεια της κάθε παρακέντησης. Χρησιμοποιούνται ειδικοί επίδεσμοι για την σταθεροποίηση των βελονών και ειδικός ανιχνευτής διαφυγής αίματος στις παρακεντήσεις (Εικ. 4).

Εικόνα 4: Ανιχνευτής αίματος στη βελόνα

Η μέση αντλία αίματος (παροχή) κυμαίνεται από 250-280 ml/min και η παροχή διαλύματος από 450-500 ml/min (στην καθημερινή θεραπεία ακόμη και 300 ml/min). Τα διττανθρακικά του διαλύματος ρυθμίζονται στα 26-27 mEq/L για να αποφεύγεται η ιατρογενής μεταβολική αλκάλωση. Η συγκέντρωση του ασβεστίου που απαιτείται στο διάλυμα είναι υψηλότερη της κλασικής αιμοκάθαρσης.

Η συνήθης δόση κλασικής ηπαρίνης που χρησιμοποιείται είναι 1.000 IU/ώρα bolus (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη, ίσως σε δύο χορηγήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάλογα με το σωματικό σας βάρος). Ο ρυθμός υπερδιήθησης είναι κάτω από 10 ml/kgΣΒ/ώρα και αυτό δεν επιτρέπει την εμφάνιση υποτασικών επεισοδίων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Εκπαίδευση

Όσοι κάντε αιμοκάθαρση στο σπίτι, αλλά και οι βοηθοί σας (αν έχετε) περνάτε από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας και εκπαίδευσης, σε ένα κέντρο αιμοκάθαρσης. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, μαθαίνετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την εκτέλεση της συνεδρίας αιμοκάθαρσης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πρώτα μαθαίνετε πώς να αυτο-παρακεντείστε να χειρίζεστε το μηχάνημα κάθαρσης, να φροντίζετε να έχετε ένα καθαρό περιβάλλον, να καταγράφετε τις παραμέτρους της θεραπείες σε ένα ημερολόγιο και να χειρίζεστε όλα τα αναλώσιμα.

Η εκπαίδευση διαρκεί συνήθως από 4-8 εβδομάδες και πραγματοποιείται αποκλειστικά από νοσοκόμα οικιακής εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και στις επιλογές σας. Καθώς μαθαίνετε περισσότερα για την διαδικασία, εσείς και οι συνεργάτες (βοηθοί σας), αρχίζετε να βοηθάτε την εκπαιδεύτρια νοσοκόμα και συνεχίζετε να αναλαμβάνετε ολοένα και μεγαλύτερη ευθύνη σχετικά με την διαδικασία της σύνδεσης, έως ότου μάθετε να το κάνετε μόνοι σας καλά.

Υπάρχει μία ομάδα που σας επισκέπτεται στο σπίτι (την πρώτη ώρα από τη σύνδεση, μετά για ένα μήνα κάθε εβδομάδα, στη συνέχεια για 3 μήνες ανά μήνα, κατόπιν για 6 μήνες κάθε 3 μήνες και τέλος συνεχίζεται αυτός ο ρυθμός της μιας επίσκεψης ανά 6μηνο). Με την αιμοκάθαρση στο σπίτι οι τακτικές επισκέψεις των ειδικών της μεθόδου στο σπίτι θεωρούνται απαραίτητες, για να είστε ήρεμοι, αφού σας δίνετε να καταλάβετε ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και στο σπίτι.

Οφέλη από την αιμοκάθαρση στο σπίτι

Η συχνότητα της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου αυξάνεται, καθώς κυρίως οφείλεται σε νόσους που σχετίζονται με το γήρας του πληθυσμού, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης. Αυτή η αυξανόμενη τάση οδηγεί περισσότερους από σας να επιλέγετε την αιμοκάθαρση στο σπίτι, γιατί σας προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και ενδεχομένως αυξάνει τα επίπεδα ικανοποίησης και ευεξίας σας, καθώς επίσης βοηθά στη μεγιστοποίηση των πόρων δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, επεκτείνοντας τις θεραπείες στο σπίτι, θα υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες νοσηλεύτριες στα νοσοκομεία.

Οι θεραπείες κάθαρσης στο σπίτι θα είναι εξαιρετικά σημαντικές στο εγγύς μέλλον. Προσφέρει στους γιατρούς μία επιλογή εκτός από την περιτοναϊκή κάθαρση, σε όσους από σας προτιμάτε θεραπεία στο σπίτι.

Υπερυδάτωση Επειδή όταν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε θεραπεία με αιμοκάθαρση αυξάνετε το βάρος σας μεταξύ των συνεδριών, όταν είστε σε θέση να κάνετε τη θεραπεία σας στο σπίτι όποτε το επιθυμείτε ή έχετε την ανάγκη, είστε πολύ πιο ευέλικτοι στον καθορισμό ενός προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες σας.

Κλινικά πλεονεκτήματα Μελέτες παρατήρησης έδειξαν ότι η αιμοκάθαρση στο σπίτι μπορεί να προσφέρει ορισμένα βασικά κλινικά πλεονεκτήματα, όπως τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τη βελτίωση των επιπέδων του φωσφόρου σας, τη μείωση της συχνότητας της άπνοιας στον ύπνο, τη βελτίωση της γονιμότητας αν είστε γυναίκα και τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας σας. Εκτός από τα κλινικά οφέλη της καθημερινής αιμοκάθαρσης, έχετε σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής, ειδικά εάν μπορείτε να κάνετε την κάθαρση το βράδυ.

Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι όσοι από σας ενημερώνεστε αντικειμενικά για τις επιλογές θεραπείας με αιμοκάθαρσης, επιλέγετε συχνότερα την αιμοκάθαρση στο σπίτι, από ό,τι όσοι δεν έχετε ενημερωθεί.

Προβλήματα

Τα κύρια εμπόδια για τη νυχτερινή αιμοκάθαρση στο σπίτι είναι η χρηματοδότηση από τους παρόχους υγείας, οι οποίοι μπορεί να είναι απρόθυμοι να καλύψουν τις άμεσες δαπάνες για την καθημερινή αιμοκάθαρση. Πράγματι, στην αρχή φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένο κοστολόγιο για τον εξοπλισμό που θα χρειαστείτε το σπίτι, ωστόσο σε 9-18 μήνες αυτός εξοφλείται και στη συνέχεια τα οφέλη είναι πολλαπλάσια. Μελέτες έδειξαν ότι το κόστος της νυχτερινής αιμοκάθαρσης στο σπίτι είναι μικρότερο της συμβατικής αιμοκάθαρσης σε μονάδα αιμοκάθαρσης (κοστίζει τα 2/3 του κόστους της αιμοκάθαρσης σε νοσοκομείο).

Βέβαια η έλλειψη κατάρτισης και εμπειρίας πολλών από σας για να εκτελέσετε τη μέθοδο στο σπίτι θα μπορούσε να περιορίζει την εφαρμογή του προγράμματος. Πολλοί από σας διστάζετε συνήθως να υιοθετήσετε το νυχτερινό πρόγραμμα, εξαιτίας της έλλειψης κινήτρων, του φόβου της αυτο-παρακέντησης, της έλλειψης εμπιστοσύνης και στήριξης από την οικογένειά σας, τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις στο σπίτι σας όσο αφορά το ρεύμα ή το νερό, την αύξηση της δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια και νερό και τον φόβο για τις απρόοπτες δυσμενείς συνέπειες.

Άλλα αίτια της περιορισμένης χρήσης της κατ’ οίκον αιμοκάθαρσης είναι:

 • ο αυξημένος αριθμός ηλικιωμένων ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο βαθμό συν-νοσηρότητας (ασθενείς με διαβήτη και σοβαρή αγγειακή νόσο),
 • η σημαντική επέκταση των μονάδων τεχνητού νεφρού,
 • η ανησυχία για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δεν υπάρχει νοσηλευτική ή ιατρική επίβλεψη,
 • η έλλειψη κινήτρων για σας και την οικογένειά σας,
 • ο κίνδυνος κοινωνικής απομόνωσης,
 • τα τεχνικά ζητήματα της αιμοκάθαρσης και
 • ο μικρός αριθμός των εξειδικευμένων κέντρων εξωνεφρικής κάθαρσης για την εκπαίδευσή σας στη μέθοδο.

Περίληψη

Η αιμοκάθαρση στο σπίτι είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για σας με νεφρική νόσο τελικού σταδίου, οι οποίοι την επιλέγετε, διατηρώντας παράλληλα την ελευθερία κινήσεων που θέλετε. Είναι μία επιλογή που σας δίνει τον έλεγχο του χρόνου και του τρόπου  κάθαρσής σας, γεγονός που μπορεί να

βελτιώσει πάρα πολύ τη συνολική ποιότητα ζωής σας. Επιπλέον, όσοι κάνετε αιμοκάθαρση στο σπίτι έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε κλινική βελτίωση της εικόνας σας.

Βιβλιογραφία

Agar JWM, Barraclough KA, Piccoli GB. Home haemodialysis: how it began, where it went wrong, and what it may yet be. J Nephrol 2019; 32: 331-333.

Anderson C, Blagg CR, Mailloux LU. Organization and elements of a home hemodialysis program. UpToDate September 2009. Retrieved from www.uptodate.com on 13/4/2013.

Blagg CR, Mailloux LU. Home hemodialysis. UpToDate September 2009.

Retrieved from www.uptodate.com on 13/4/2013.

Rydell H, Ivarsson K, Almquist M, Segelmark M, Clyne N. Improved long-term survival with home hemodialysis compared with institutional hemodialysis and peritoneal dialysis: a matched cohort study. BMC Nephrology 2019; 20(55).